Madonna #madamex album is a work of genius

— Simon Button (@simonbutton2014) May 21, 2019